Четвер, 06.05.2021, 19:16

Годинник
Календар

Результати моніторингу якості освіти дошкільників закладу за 2018-2019н.р.

Узагальнені результати спостережень за динамікою рівня розвитку компетенцій дітей раннього віку станом на травень 2019 року виявили наступне: фізичний розвиток – високий – 61%, достатній -22% середній –11%, низький – 4%; мовленнєвий розвиток – високий – 17%, достатній -43% середній – 13%, низький – 24%; ознайомлення з соціумом – високий рівень розвитку проявляють 35% малят, достатній – 30% середній – 13%, низький – 19%; ознайомлення з природою – високий – 39%, достатній – 28%, середній – 13%, низький – 17%; сенсорно-пізнавальний розвиток – високий – 33%, достатній -46%, середній – 15%, низький – 4%; образотворча та трудова діяльнсть – високий – 41%,  достатній – 22%, середній – 26%, низький – 9%; музичний розвиток – високий – 0%, достатній – 13% середній – 72%, низький – 11%.

Такі дані свідчать про задовільний рівень розвитку компетенцій дітей раннього віку.

Діаграма 1

Потребує подальшого вдосконалення робота з дітьми раннього віку з розвитку мовлення. Діти добре розуміють мову дорослих, сприймають звернення дорослого, проте виявлено багато порушень у звуковимові. Багато понять залишаються в пасивному словнику дітей.

Узагальнені результати спостережень за динамікою рівня розвитку компетенцій дітей молодшого дошкільного  віку станом на травень 2019 року виявили наступне: фізичний розвиток – високий – 71%, достатній -21% середній –0%, низький – 0%; мовленнєвий розвиток – високий – 35%, достатній -46% середній – 18%, низький – 0%; ознайомлення з соціумом – високий рівень розвитку проявляють 65% малят, достатній – 50% середній – 0%, низький – 0%; ознайомлення з природою – високий – 40%, достатній – 35%, середній – 24%, низький – 0%; сенсорно-пізнавальний розвиток – високий – 17%, достатній -44%, середній – 38%, низький – 0%; образотворча та трудова діяльність – високий – 40%,  достатній – 50%, середній – 8%, низький – 0%; музичний розвиток – високий – 4%, достатній – 27% середній – 35%, низький – 37%.

У  ІІ молодщих групах вимагає осучаснення підходів організація роботи з сенсорно-пізнавального розвитку малюків: впровадження інноваційних технологій, інтерактивні форми роботи з дітьми.

Діаграма 2

 

Узагальнені результати спостережень за динамікою рівня розвитку компетенцій дітей середнього дошкільного  віку станом на травень 2019 року виявили наступне: фізичний розвиток – високий – 94%, достатній -6% середній –0%, низький – 0%; мовленнєвий розвиток – високий – 51%, достатній -37% середній – 12%, низький – 0%; ознайомлення з соціумом – високий рівень розвитку проявляють 54% малят, достатній – 39% середній – 7%, низький – 0%; ознайомлення з природою – високий – 59%, достатній – 27%, середній – 14%, низький – 0%; сенсорно-пізнавальний розвиток – високий – 54%, достатній -31%, середній – 15%, низький – 0%; образотворча та трудова діяльність – високий – 59%,  достатній – 29%, середній – 12%, низький – 0%; музичний розвиток – високий – 32%, достатній – 22% середній – 30%, низький – 8%.

     Потребує активізації робота з музичного виховання з дітьми середніх груп, адже 49% дітей не засвоїли програмові вимоги на достатньому рівні

Діаграма 3

 

 

     Наш заклад дошкільної освіти провів апробацію методики оцінювання розвитку дітей за допомогою кваліметричної моделі в групах старшого дошкільного віку №11,13,14(вихователі: Чернявська С.І., Яцун С.М.,Борсук Т.М., Щур Л.Г., Афанасьєва Л.Я., Шкут Л.С.).

Нормативно-розпорядчі документи, відповідно до яких здійснювалася апробація методики оцінювання розвитку дитини старшого дошкільного віку за допомогою кваліметричної моделі це:

  • Закон України «Про дошкільну освіту» стаття 22;
  • Базовий компонент дошкільної освіти в Україні;
  • Лист Міністерства освіти і науки України від 06.11.2015 № 1/9-535 «Щодо визначення рівня розвитку дитини старшого дошкільного віку, за допомогою кваліметричної моделі»;
  • Наказ по ДНЗ №5 «Світлячок» від 05.09.2018 року № 31-В  «Про  організацію та проведення моніторингу в дошкільному навчальному закладі №5»;

Адміністрацією закладу  було визначено головну мету оцінювання рівня розвитку дітей старшого дошкільного віку за допомогою кваліметричної моделі: з’ясувати якість наданих освітніх послуг педагогами груп у відповідності до стандарту дошкільної освіти (БКДО в Україні).

В  2018-2019 навчальному році загальна кількість дітей старшого дошкільного віку складала 66 осіб. У оцінюванні рівня розвитку було задіяно 64 дитини, що складає 97 %.

Оцінювання проводилося два рази на рік (І та ІІ півріччя): 1-е оцінювання – вересень – жовтень - 2018 р.; 2-е оцінювання – квітень-травень 2019 року.

Після проведення оцінювання отримані дані були занесені у комп’ютерну програму – електронний варіант кваліметричної моделі.

Результати І оцінювання спрямували педагогів працювати над  невикористаними резервами кожного вихованця, націлили  організацію індивідуальної роботи з кожною дитиною з певних освітніх ліній розвитку.

Порівняння результатів І та ІІ оцінювань показало, що високий рівень розвитку досяг 51 вихованець (14 –І оцінювання); достатній рівень розвитку мають 12 дітей (24 дитини -  І оцінювання); середній рівень розвитку у 1 дитини (26 дітей - І оцінювання), (діаграма 4).

 

Діаграма 4

 Результати оцінювання  рівня розвитку дітей старшого дошкільного віку у 2018-2019 році: високий рівень сформованості компетенцій мають 80% дітей, достатній рівень – 19% дітей, середній рівень – 1% вихованців старших груп (діаграма 5).

Діаграма 5

Результати оцінювання свідчать про високий рівень організації освітнього процесу у старших групах закладу. Вихователі старших груп №11 «Волошка» Чернявська С.І., Яцун С.М.; №14 «Ромашка» Афанасьєва Л.Я., Шкут Л.С.,  санаторної групи №13 «Соняшник» Борсук Т.М., Щур Л.Г.,  працюючи з дітьми за програмою «Впевнений старт», дуже добре підготували дітей до навчання у початковій  школі.

     Зведені результати моніторингу по всіх вікових групах закладу дають підставу відзначити зростання рівня знань і загального розвитку дошкільників як результат діяльності педагогічного колективу.

Діаграма 6

      Моніторинг якості дошкільної освіти вцілому засвідчив наступне: педагогічний колектив планомірно здійснює переорієнтацію всього освітнього процесу з навчального на розвивальний, педагоги сумлінно ставляться до організації освітньої діяльності з дошкільниками, користуються сучасними науковими розробками, авторськими методиками, розробками занять, свят та розваг, матеріалами з досвіду роботи кращих педагогів, періодичними педагогічними виданнями, створюють сприятливі умови для розвитку особистості кожної дитини, для її самореалізації тарозвитку пізнавальних інтересів дітей.

 

В 2018 – 2019 н.р. відповідно до річного плану роботи  практичним психологом проводилося обстеження дітей старшого дошкільного віку по готовності їх до навчання в школі.   

   Вихователями старших груп  №11, №13 та №14 були  створені  всі умови для опанування дітьми навчальною діяльністю.  У  старших групах  №11, №13, №14  виховувалося 66  дітей: 36 дівчаток та  30 хлопчиків.   Із усієї кількості дітей три  дитини  мали вади зору, 7 дітей -  лівші та в однієї дитини була порушена загальна моторика.

      Готовність дітей до навчання у школі визначалася за допомогою комплексу методик, спрямованих на визначення інтелектуального рівня, емоційно- вольової готовності та вміння дитини орієнтуватися на зразок, сенсомоторної координації й тонкої моторики. Робота педагогічного колективу забезпечила хороші показники готовності дітей до навчання в школі.

      Із загальної кількості дітей (52 дитини) з високим рівнем готовності до шкільного навчання всього       - 13 дітей (25%); середнім рівнем      - 38 дітей (75%);  низьким рівнем      - 1 дитина  (5%).( діаграма 7)

Діаграма 7

 

 

     Всі діти старшого дошкільного віку мають добрі потенційні можливості в розвитку пізнавальних процесів, сформовані навички навчальної діяльності. Більшість вихованців мають достатній рівень саморегуляції і самостійності, уміють слухати і виконувати вказівки дорослого, контролювати себе, оцінювати свої відповіді й відповіді однолітків.Таким чином, більшість дітей на кінець року виявилися потенційно готовими  до навчання в школі.

 

 

      Річний план  за 2018–2019 навчальний рік з питань освітньої роботи  був реальним і дозволив досягти  поставлених цілей. Проте актуальними  завданнями залишаються: створення умов для підготовки дітей передшкільного віку до успішного навчання в НУШ; вдосконалення змісту дошкільної освіти засобами інноваційних та інформаційно-комунікаційних технологій, організація освітнього процесу на засадах особистісно зорієнтованої педагогіки співробітництва, інтегративного підходу  до організації дитячої життєдіяльності; продовження роботи по впровадженню сучасних технологій та системного підходу до охорони життя та зміцнення здоров’я дітей; сприяння розширенню форм та видів співпраці з родинами, прозорості та відкритості роботи закладу через роботу веб-сайту, створених відкритих груп у соціальній мережі Facebоok.

Відсутність фінансування стримує вирішення проблем: потребує оновлення  матеріально-технічна база: освітнього процесу, фізіо-терапевтичного кабінету методичного кабінету відповідно до вимог впровадження  ІКТ-технологій в роботу закладу; ігрового та спортивного обладнання на майданчиках; заміна водоканалізаційної системи; оновлення обладнання пральні на енергоефективне; капітальний ремонт музичної зали; ремонт підлоги груп № 3,4,5,6,7,9,10,11,13,14, методичного кабінету; заміна внутрішніх дверей по всьому закладу.