П`ятниця, 23.04.2021, 00:07

Годинник
Календар

Пожежна безпека

Інструкції з пожежної безпеки

Перелік питань, з якими необхідно ознайомити працівників під час проведення вступного, первинного та цільового протипожежних інструктажів.

1. Вступний протипожежний інструктаж

Під час проведення вступного інструктажу особи, яких приймають на роботу, мають бути ознайомлені з:

- наявністю небезпечних у пожежному відношенні дільниць, робіт та їх загальною характеристикою;

- діючими на об'єкті правилами, інструкціями, наказами, положеннями з питань пожежної безпеки, загальними вимогами щодо утримання протипожежного режиму;

- порядком застосування відкритого вогню, проведення вогневих та інших пожежонебезпечних робіт;

- можливими причинами пожеж та запобіжними заходами щодо них;

- відповідальністю за порушення правил пожежної безпеки;

- місцезнаходженням найближчої пожежної частини;

- існуючим на підприємстві порядком (системою) сповіщення людей про пожежу;

- діями у разі виникнення пожежі (порядком виклику пожежної охорони, евакуації людей, матеріальних цінностей тощо);

- правилами використання первинних засобів пожежогасіння.

2. Первинний і повторний протипожежні інструктажі

Під час проведення первинного і повторного інструктажу необхідно ознайомити працівників із:

- стислою характеристикою пожежної небезпеки агрегатів, устаткування, речовин та матеріалів, що використовуються в даному приміщенні або певній споруді;

- правилами (інструкціями) з пожежної безпеки, встановленими для працівників даного приміщення, дільниці або споруди;

- засобами зв'язку та місцезнаходженням найближчого телефону; правилами утримання шляхів евакуації;

- призначенням існуючих установок пожежної сигналізації; місцезнаходженням первинних засобів пожежогасіння та правилами їх використання;

- діями в разі виникнення пожежі (порядком виклику пожежної охорони, сповіщення людей, проведення евакуації тощо).

Проведення протипожежних інструктажів супроводжується показом застосування існуючих засобів пожежогасіння.

Інструкції з пожежної безпеки

Заходи пожежної безпеки під час масових заходів

Про дії працівників під час евакуації за пожежі

Про заходи з пожежної безпеки в навчальному закладі

Про заходи пожежної безпеки в приміщеннях харчоблоку

Про заходи пожежної безпеки у пральні дошкільного навчального закладу