Четвер, 06.05.2021, 19:49

Годинник
Календар

Харчування

Плата за харчування дитини в дошкільному навчальному закладі

Питання щодо плати за харчування дітей у дошкільних навчальних закладах регламентовано статтею 35, 33 Закону України «Про дошкільну освіту» від 11.07.2001р. №2628-ІІІ (із змінами); постановою Кабінету Міністрів України «Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів» від 26.08.2002р. № 1243 (із змінами).

Розмір плати за харчування дітей у ДНЗ установлюють місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування або підприємства, організації та установи, які перебувають у державній (комунальній) власності та мають у своєму підпорядкуванні дошкільні навчальні заклади, один раз на рік з урахуванням матеріального стану сім’ї та режиму роботи закладу. Вартість харчування однієї дитини на день розраховує або централізована бухгалтерія, відповідно до норм харчування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.04 р. № 1591, та цін на продукти. Обчислюється даний показник шляхом множення вартості денної норми продуктів харчування в грамах (брутто) для однієї дитини (з урахуванням її віку та кратності харчування) на середню ціну,що діє у цій місцевості на момент складання кошторису. Батьки сплачують лише за дні відвідування дитиною дошкільного навчального закладу, а за дні, у які дитина не відвідувала навчальний заклад (у разі хвороби, карантину, санаторного лікування, відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, у літній оздоровчий період тощо), плата з батьків не справляється.

Пільги на харчування

Від плати за харчування дітей у дошкільних навчальних закладах можуть бути звільнені цілком або частково окремі категорії осіб відповідно до чинного законодавства. Звільнення батьків від плати або зменшення розміру плати за харчування дітей у дошкільних навчальних закладах проводиться щорічно і може переглядатися протягом року, але не більше одного разу, та запроваджується в місячний термін після подання відповідних документів (довідок про сукупний дохід кожного члена сім'ї за попередній квартал, виданих за місцем отримання доходів, і довідки про склад сім'ї, виданої житлово-комунальними організаціями тощо. Встановлено, що з осіб, які мають право на пільги, але не подали необхідних документів щодо звільнення від плати або зменшення розміру плати, плата справляється в повному обсязі, без урахування пільг. У разі несплати батьками за харчування дитини упродовж двох місяців без поважних причин дитина може бути відрахована з навчального закладу, що передбачено пунктом 12 Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003р. №305 (із змінами). У такому разі адміністрація навчального закладу зобов’язана письмово повідомити батьків або осіб, які їх замінюють, про відрахування дитини не менш як за 10 календарних днів. Всі діти в навчальному закладі №5 м. Дубровиця отримують триразове харчування (санаторні - чотирьохразове).

Вартість харчування дитини в день у дошкільному навчальному закладі №5 м.Дубровиця коштує:

17 грн. - у групах раннього віку;

17 грн. - у садових групах;

18 грн. - у санаторних групах.

Пільгами на харчування користуються наступні категорії дітей: діти-інваліди; діти з малозабезпечених сімей; діти-сироти; діти, батьки яких є учасниками АТО, або загинули в зоні АТО.

Для оформлення пільги на харчування необхідно надати наступні документи:

  • * Довідка з Управління праці та соціального захисту населення. Поновлюється 1 раз на півроку
  • * Свідоцтво про народження дитини (копія)
  • *Довідка про склад сім'ї (оригінал)
  • * Розпорядження райдерадміністрації про встановлення опікунства(копія)
  • * Довідка військової частини про перебування в АТО (копія)

УКРАЇНА

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ

ДУБРОВИЦЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

міського голови

 

від     27 січня  2016 року                                                                      №  13

 

Про харчування дітей у
дошкільних навчальних
закладах міста

Керуючись п.20  ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» , ст.35 Закону України «Про дошкільну освіту», на виконання постанов КМУ від 26 серпня 2002 року № 1243 «Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів» та від 22 листопада.

2004 року  № 1591 « Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», наказу Міністерства освіти і науки України від 21 листопада 2002 року № 667 «Про затвердження Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інернатних навчальних закладах» затвердженого в Міністерстві юстиції України 06 грудня 2002 року за № 953\7241 та розпорядження голови Дубровицької райдержадміністрації від 08 жовтня 2015 року № 246  «Про внесення змін до розпорядження голови районної державної адміністрації від 30 січня 2015 року № 16», з метою забезпечення більш повноцінного харчування дітей у дошкільних закладах та соціального захисту дітей, батьки яких є учасниками антитерористичної операції, рішення  Дубровицької міської ради  від 20 січня 2016 року № 78 «Про міську програму розвитку та удосконалення  організації харчування у дошкільних навчальних закладах м.Дубровиця на 2016 рік».

  1. Втратили чинність розпорядження міського голови № 17 від 17 лютого 2015 року, № 112 від 25 листопада 2015  «Про харчування дітей у дошкільних навчальних закладах».  

 2.     Встановити батьківську плату за харчування дітей за день у дошкільних навчальних закладах міста:

     - у групах загального типу, 3-х разове харчування-17,00 грн.;

      -  у групах санаторного типу, 4-х разове харчування- 18,00 грн.

  3. Встановити батьківську плату за харчування дітей за день у дошкільних навчальних закладах міста: 60% батьківська доплата та 40 % кошти міського бюджету з 01.01.2016 по 29.02.2016 р.)).

  4. Нарахування  батьківської плати за харчування дітей проводити з 01 січня 2016 року.

  5. Забезпечення безкоштовним харчуванням дітей пільгових категорій:

       5.1.діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;

       5.2.діти-інваліди;

       5.3.діти з сімей, у яких сукупний дохід на кожного члена сім’ї за попередній      

          квартал не перевищував рівня забезпечення прожиткового мінімуму;

       5.4.  діти, батьки яких є учасниками АТО або загинули в зоні АТО.

  6. Забезпечення пільговим харчуванням дітей  з багатодітних сімей (в розмірі 50% від батьківської плати з 01.01.2016 по 29.02.2016р).

  7. Розпорядження довести до відома завідуючих дошкільних навчальних закладів міста.

  8. Контроль за виконанням  розпорядження покласти на начальника   фінансово-  економічного відділу (Велика І.С.).

 

Міський голова                                                  Б.Микульський