Четвер, 06.05.2021, 20:35

Годинник
Календар

Кадрове забезпечення

Колектив закладу складає 63 працівники, з них:

педагогічних - 30,

обслуговуючого персоналу - 27,

спеціалістів - 6 ( 3-сестри медичні, головний бухгалтер, діловод, заступник завідувача з господарства).

  

Серед педагогічного персоналу мають повну вищу освіту-14 осіб та 16-середню-спеціальну.

   Відповідно до атестації, кваліфікаційний рівень педагогічних працівників:

«Спеціаліст вищої категорії» – 4,

«Спеціаліст І  категорії» – 7,

«Спеціаліст ІІ категорії» - 3,

«Молодший спеціаліст» - 16 педагогів.

Звання «вихователь-методист» присвоєно трьом вихователям закладу.

 

 

   Упродовж 2018-2019 навчального року курси підвищення кваліфікації при РОІППО пройшли: вихователь Щур Л.Г., вихователь-методист  Катрук О.С.

   Одне з основних завдань методичної служби закладу є формування якісного кадрового потенціалу, створення умов для постійного підвищення освітнього рівня педагогічних працівників.

     Основна увага була приділена кроку до реорганізації та оновлення відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту», яким стала Базова програма «Дитина». Програма реалізує особистісно орієнтовану модель дошкільної освіти, відповідно до сучасного трактування завдань освіти, у ній зміщено акцент з дидактичного (обов'язкове засвоєння дітьми певного обсягу знань, умінь, навичок) на розвивальний та виховний аспекти, що в комплексі забезпечує формування компетентної особистості. З першого вересня 2018 року в освітній процес  старших груп впроваджено оновлену програму «Впевнений старт».

      Упродовж року педагогічні працівники під час освітньої роботи здійснювали комплексний підхід до виконання завдань Базової програми розвитку дітей  від 2 до 7 років «Дитина », оновленої програми «Впевнений старт», успішно використовували інноваційні педагогічні технології,

Свою роботу вихователі будували на принципах науковості, послідовності, наступності в усіх вікових групах.

       Організація всього освітнього процесу в дошкільному закладі упродовж 2018-2019 навчального року була спрямована на творчий пошук сучасних форм, створення необхідних умов для повноцінного розвитку кожної дитини, націлювала колектив на соціалізацію і гуманізацію освітнього процесу.

       Мова освітнього процесу - українська.