Вівторок, 04.08.2020, 13:07

Годинник
Календар

Батьківська сторінка

Плата за харчування дитини в дошкільному навчальному закладі

Питання щодо плати за харчування дітей у дошкільних навчальних закладах регламентовано статтею 35, 33 Закону України «Про дошкільну освіту» від 11.07.2001р. №2628-ІІІ (із змінами); постановою Кабінету Міністрів України «Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів» від 26.08.2002р. № 1243 (із змінами).

Розмір плати за харчування дітей у ДНЗ установлюють місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування або підприємства, організації та установи, які перебувають у державній (комунальній) власності та мають у своєму підпорядкуванні дошкільні навчальні заклади, один раз на рік з урахуванням матеріального стану сім’ї та режиму роботи закладу. Вартість харчування однієї дитини на день розраховує або централізована бухгалтерія, відповідно до норм харчування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.04 р. № 1591, та цін на продукти. Обчислюється даний показник шляхом множення вартості денної норми продуктів харчування в грамах (брутто) для однієї дитини (з урахуванням її віку та кратності харчування) на середню ціну,що діє у цій місцевості на момент складання кошторису. Батьки сплачують лише за дні відвідування дитиною дошкільного навчального закладу, а за дні, у які дитина не відвідувала навчальний заклад (у разі хвороби, карантину, санаторного лікування, відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, у літній оздоровчий період тощо), плата з батьків не справляється.

Пільги на харчування

Від плати за харчування дітей у дошкільних навчальних закладах можуть бути звільнені цілком або частково окремі категорії осіб відповідно до чинного законодавства. Звільнення батьків від плати або зменшення розміру плати за харчування дітей у дошкільних навчальних закладах проводиться щорічно і може переглядатися протягом року, але не більше одного разу, та запроваджується в місячний термін після подання відповідних документів (довідок про сукупний дохід кожного члена сім'ї за попередній квартал, виданих за місцем отримання доходів, і довідки про склад сім'ї, виданої житлово-комунальними організаціями тощо. Встановлено, що з осіб, які мають право на пільги, але не подали необхідних документів щодо звільнення від плати або зменшення розміру плати, плата справляється в повному обсязі, без урахування пільг. У разі несплати батьками за харчування дитини упродовж двох місяців без поважних причин дитина може бути відрахована з навчального закладу, що передбачено пунктом 12 Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003р. №305 (із змінами). У такому разі адміністрація навчального закладу зобов’язана письмово повідомити батьків або осіб, які їх замінюють, про відрахування дитини не менш як за 10 календарних днів. Всі діти в навчальному закладі №5 м. Дубровиця отримують триразове харчування (санаторні - чотирьохразове).

Вартість харчування дитини в день у дошкільному навчальному закладі №5 м.Дубровиця коштує:

22 грн. - у групах раннього віку;

22 грн. - у садових групах;

23 грн. - у санаторних групах.

Пільгами на харчування користуються наступні категорії дітей: діти-інваліди; діти з малозабезпечених сімей; діти-сироти; діти, батьки яких є учасниками АТО, або загинули в зоні АТО.

Для оформлення пільги на харчування необхідно надати наступні документи:

  • * Довідка з Управління праці та соціального захисту населення. Поновлюється 1 раз на півроку
  • * Свідоцтво про народження дитини (копія)
  • *Довідка про склад сім'ї (оригінал)
  • * Розпорядження райдерадміністрації про встановлення опікунства(копія)
  • * Довідка військової частини про перебування в АТО (копія)